ข้อมูลบริษัท


บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคลังสินค้า ด้วยประสบการณ์มากกว่า 37 ปีในการให้บริการ โดยผู้บริหารมืออาชีพ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ท่าเรือ ที่มีขนาดพื้นที่กว่า 200 เมตร และพื้นที่คลังสินค้า 44,000 ตรม. ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา

ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก ขนส่งที่รวดเร็ว มีทั้งทางบกและทางน้ำ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทางบริษัทฯ จะไม่หยุดที่จะพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด และพร้อมที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสู่ลูกค้าเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพันธมิตรที่ดีกับเราตลอดไป

BOARD OF DIRECTORS (BOD)

นาง ลาวัลย์ สถาพร

CHAIRMAN

นาย สุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์

COMMITTEE

นาย มนัส แสงศิริพงษ์พันธ์

COMMITTEE

นาง รัตนา รุ่งนิรันดร

COMMITTEE & SECRETARY