วันที่ 30 มี.ค.63 มอบเจลล้างมือ ให้กับชาวบ้าน ต.คลองสะแก รวมกับผู้นำชุมชนGiving hand washing gel and handing together with community leaders