โกดัง A1


พื้นที่ . 3,240.00 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นถึงหลังคาสูงสุด . 21.00 เมตร/จั่วหลังคา
โครงสร้างหลังคา . หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นที่รับน้ำหนัก . 3-4 ตันต่อตารางเมตร
ผนังอาคาร . แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
ประตู . 4.00 ด้าน
ความสูงประตู . 5.00 เมตร
ถนนหลัก . 18.00 เมตร

โกดัง A2


พื้นที่ . 3,144.00 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นถึงหลังคาสูงสุด . 21.00 เมตร/จั่วหลังคา
โครงสร้างหลังคา . หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นที่รับน้ำหนัก . 3-4 ตันต่อตารางเมตร
ผนังอาคาร . แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
ประตู . 4.00 ด้าน
ความสูงประตู . 5.00 เมตร
ถนนหลัก . 18.00 เมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก . จุดโหลดสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์

โกดัง A3


พื้นที่ . 6,480.00 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นถึงหลังคาสูงสุด . 21.00 เมตร/จั่วหลังคา
โครงสร้างหลังคา . หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นที่รับน้ำหนัก .  3-4 ตันต่อตารางเมตร
ผนังอาคาร . แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
ประตู . 4.00 ด้าน
ความสูงประตู . 5.00 เมตร
ถนนหลัก . 18.00 เมตร

โกดัง A4


พื้นที่ . 6,480.00 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นถึงหลังคาสูงสุด . 21.00 เมตร/จั่วหลังคา
โครงสร้างหลังคา . หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นที่รับน้ำหนัก . 3-4 ตันต่อตารางเมตร
ผนังอาคาร . แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
ประตู . 4.00 ด้าน
ความสูงประตู . 5.00 เมตร
ถนนหลัก . 18.00 เมตร

เหตุผลที่ต้องใช้บริการโชคชัยคลังสินค้า


มีคลังสินค้าที่หลากหลาย

พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางสะดวก

การคมนาคมขนส่งสะดวก

ใกล้นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง

ศูนย์กระจายสินค้าสู่ภูมิภาค

มีความปลอดภัยสูง

มีพื้นที่จอดรถมากกว่า 300 คัน

มีบริการตราชั่งที่มาตรฐาน รับน้ำหนักสูงสุดกว่า 80 ตัน

บริการผ่านท่าครบวงจร

 • ท่าเทียบเรือที่พร้อมให้บริการมีความยาว 216 เมตร
 • สามารถจอดเรือได้พร้อมกันถึง 4-5 ลำ
 • มีระบบสายพานลงสินค้าที่ สามารถลงสินค้าได้มากกว่า 350-400 ตัน/ชม.
 • สามารถรองรับเรือที่มีระวาง 2,800 – 3,000 ตัน
 • มีตาชั่งที่มาตรฐาน รองรับน้ำหนักสูงสุด 80 ตัน
 • มีลานจอดรถและห้องน้ำบริการ

พื้นที่ลานกองกว้างขวาง

 • ขนาดพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร 2 ส่วน
 • อยู่ในพื้นที่รถขนส่งเข้าได้สะดวก
 • พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แข็งแรง
 • มีลานจอดรถ และห้องน้ำ
 • อยู่ใกล้ถนนสายเอเชีย 1.6 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวก


สำนักงาน และเครื่องชั่งมาตรฐาน