บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด


ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3063 ตำบล บ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

061-624-1444, 084-427 5227, 092-265 6306

sourcing@kengsenggroup.com, ayuthaya@kengsenggroup.com

port0922656306

0844275227