ข้อดีของธุรกิจ SME

ปรับมาตรฐานอาชีพ ในยุค ‘Disruptive technology’

โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดอสังหาฯ ไทยบ้าง

เยี่อมเยือน และ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หมู่ 5 บ่อโพง วันที่ 5 ก.พ.63

วันที่ 30 มี.ค.63 มอบเจลล้างมือ ให้กับชาวบ้าน ต.คลองสะแก รวมกับผู้นำชุมชนGiving hand washing gel and handing together with community leaders

เยี่ยมเยือน และ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หมู่ 5 บ่อโพง วันที่ 6-7 ก.พ.63 Visit and survey people’s opinions, Village No. 5, Bo Phong, 6-7 Feb 63

เยี่ยมเยือน และ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หมู่ 1 คลองสะแก วันที่ 5 ก.พ.63 Visit and survey the opinions of the people, Village No. 1, Sakae Canal, 5 Feb 63

เยี่ยมเยือน และ สำรวจความคิดห็นของประชาชน หมู่ 1 คลองสะแก วันที่ 4 ก.พ.63 Visit and explore the ideas of the people, Village No. 1, Sakae Canal, 4 Feb 63

มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานราชการ Giving gifts to support Children’s Day activities in 2020 with government agencies

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562

เกมส์ กีฬาสีสัมพันธ์ของพนักงาน 2562

ทำบุญโรงทานและทำบุญกฐิน วัดบ้านดาบ

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

ท่องเที่ยวประจำปี 2562